CONTACT US

Ukraine 08133
Kyiv, Kyiv-Svyatoshinsky rn,Vishnevoe
st. Kievskay 23

+380 96 838-89-58

+380 96 838-89-58

Ukraine49101
Dnepropetrovsk,
st. Nikolay Rudenko (Voitsekhovicha st.), 77

Export department

Olena Boiko
tel: +380 96 838-89-58
skype:olenaboiko93
×